Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest firma Andrzej Bernaś z siedzibą w Warszawie, ul.Kopińska 36a/57. NIP : 895-166-83-97 ( dalej jako „Administrator” lub „My”).

 

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie na etapie rejestracji na Maraton, w wyniku korzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej (np poprzez formularz kontaktowy lub zapis do Newslettera ) lub w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną.

 

Jakie dane przetwarzamy?
W naszej bazie przechowujemy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, płci oraz kraju pochodzenia. Jeżeli korzystasz z dowolnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej, czy usługi internetowej, niektóre informacje są automatycznie generowane i rejestrowane (wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie). Do takich informacji można zaliczyć:

 • dane urządzenia, z którego korzystasz (np. rodzaj i wersja przeglądarki internetowej i jej tzw. „user agent”, typ urządzenia: komputer, urządzenie mobilne typu smartfon),
 • dane eksploatacyjne wynikające z logowań, aktywności lub z tzw. „plików dziennika”(informacje, które zapisują serwery, w tym wysyłane automatycznie przez Twoją przeglądarkę lub aplikację mobilną)
 • adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które decyduje się kliknąć użytkownik strony internetowej lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej

Podanie Twoich danych w formularzach strony internetowej, Newslettera lub podczas korespondencji elektronicznej jest dobrowolne.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane aby :

 • świadczyć usługi drogą elektroniczną, w szczególności realizować rejestrację uczestników Maratonu El Fuego.
  mieć możliwość weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
 • prawidłowo obsługiwać płatności
 • prawidłowo obsługiwać reklamacje, dokonywać zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy, dochodzić praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 • obsługiwać kierowaną do nas korespondencję elektroniczną
 • zapewnić pełną funkcjonalność witryny internetowej, w tym funkcje marketingowe ( marketing bezpośredni produktów i usług własnych )

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

 

Na jakie podstawie przetwarzany Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO : niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty Administratora.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym :

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

Po upływie 10 lat dane są kasowane.

 

Jakie posiadasz prawa w stosunku do swoich danych ?

 • dostęp do Twoich danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu internetowego.
W celu realizacji praw i otrzymania dodatkowych informacji odnośnie Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem: [email protected]

 

Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniższa lista wskazuje na możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej, w szczególności hostingodawca
 • dostawca płatności
 • dostawca usług księgowych i rachunkowych
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty". W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Podejmujemy działania w serwisach społecznościowych oraz wykorzystujemy wtyczki oraz narzędzia pochodzące z  serwisów takich jak Facebook, Google+, Instagram.

 

Uwagi dodatkowe
Strona internetowa https://elfuegomarathon.eu zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

Dziękujemy Ci że jesteś z nami!